card
Эхлэл зураг

Салбарынхаа хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах,
санал бодлоо солилцох, тулгамдсан асуудлыг хамтдаа
хэлэлцэх зорилгоор “Төгс бүтээгч-2019” арга хэмжээг
2 дахь жилдээ “Барилгын салбарын дэвшилтэт технологи,
менежмент” сэдвийн дор барилгын салбарынхан дунд
зохион байгуулагдлаа.

Илтгэлүүдтэй танилцах

Хүсэлт илгээх